AKO TO FUNGUJE

Priebeh práce

1. krok

Navštívime Vás priamo na mieste. Urobíme obhliadku, zameriame pozemok. Je vhodné ak máte k dispozícii pôdorys pozemku (geometrický plán) Prekonzultujeme Vaše požiadavky

2. krok

Následne vypracujeme návrhy riešenia sadových úprav, ktoré si spolu prejdeme a prípadné zmeny zapracujeme do návrhu.

3. krok

Vypracujeme Vám 3D vizualizáciu. Takto dostanete predstavu o vašej budúcej záhrade.

4. krok

Upresníme si výber jednotlivých materiálov (štrk, mulč, rastliny a pod.)

5. krok

Vypracujeme Vám osadzovací plán

6. krok

Ak si želáte vypracujeme cenovú ponuku a zrealizujeme Vašu záhradu podľa dohodnutých podmienok. Stanovíme termín realizácie

7. krok

Odovzdáme Vám dielo, spoločne si prejdeme záhradu a poradíme Vám so starostlivosťou, prípadne vám zabezpečíme pravidelnú údržbu